Voorwaarden IJrun events

 

Deelnamevoorwaarden

Door inschrijving en deelname aan dit evenement verklaar je je ook akkoord met de deelnamevoorwaarden van IJrun.

Het organiseren van een sportevenement gaat gepaard met de nodige risico's. Als organisatie spannen wij ons in om die risico's voor deelnemers te beperken. De deelnamevoorwaarden zijn er onder meer op gericht om de aansprakelijkheid van IJrun voor onverhoopte problemen te beperken. Lees deze voorwaarden over deelname en aansprakelijkheid goed door voordat je je inschrijft.

Daarnaast geldt er een reglement met hierin zaken over het parcours, behoud van de natuur, verkeer en verzorging. Zorg ervoor dat je hiermee bekend bent op het moment dat je deelneemt. Indien de deelnemer jonger dan 16 jaar is dient deze toestemming te hebben gehad van ouders/voogd.

 

 

Deelname en aansprakelijkheid

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

IJrun is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

IJrun behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden (hevige regenval of sneeuw, ijzel, dreiging van onweer) of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van IJrun kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (in)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (in)materiële schade bij evt niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.

 

De afstanden van de parcours zijn bij benaming in werkelijk wijkt dit iets af.

 

Privacyverklaring Stichting IJrun events.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

 

Copyright © All Rights Reserved