Trailrun

 

                                

 

Trail Run

De loop is voor zowel de actieve als de recreatieve loper. Iedereen kan zijn uitdaging vinden op het zeer afwisselende parcours in een sportieve ambiance van vele andere lopers. Er zijn drie afstanden: ca 5 , ca 10 en ca 20 km. Er is een verzorgpost onderweg met EHBO en op de 20 km nog een extra waterpost. LET OP, het is een bekervrij event.  Met een chip wordt uw looptijd later aangegeven op de site. De startbewijzen met chips worden NIET opgestuurd. Er kunnen per afstand maximaal 125 lopers meedoen. vol = vol

 

Parcours

Het parcours loopt over openbare wegen en privégronden, de wegen zijn niet afgesloten en de gewone verkeersregels gelden hier dus. De 20 km loopt door het nieuw en oudere bos van IJsselstein, langs diverse Eendenkooien, over weilanden, langs unieke kades en langs de IJssel over het Jaagpad. Het parcours is ca 80% onverhard* Er is een waterpost aanwezig rond de 8,5 km en een verzorgingspost op ca 14 km. De 10 km begint 4 km verhard, daarna gaat het parcours onverhard* verder over weilanden, langs unieke kades en langs de IJssel over het Jaagpad. Het parcours is ca 60% onverhard*. Er is een verzorgingspost op ca 4 km. De 50/50 trail is 5,6 km de eerste helft is verhard het tweede deel loopt over het jaagpad, dit is een smal onverhardpad.  De afstanden van de parcours zijn bij benaming 5, 10 en 20 km in werkelijk wijkt dit af. De 50/50 is 5,6 km. De 10 km zit tussen de 10 en 11 km, de 20 km zit tussen de 19 en 20 km  De route van de 20 km staat op grofweg  afstandemeten ( klik hier ). Ook de 10 K staat op afstandmeten ( klik hier ).

 


 

GPX bestand

Deze kun je via afstandmeten.nl downloaden ( 20k ) ( 10k ) ( 5,6k

 

*Onverhard

Deels gaat dit over schelpen/grind wandelpaden en deels over weilanden en moderige paden. Het parcours kan zowel met trail als normale hardloopschoenen gelopen worden. Wel adviseren wij trailschoenen met demping ivm de ondergrond van de verhardenpaden en de onverharden grind/schelppaden. 

 

 

Bekervrij

Het events is bekervrij. Neem daarom zelf een herbruikbare beker mee om te gebruiken op de waterpost. Bij warm weer wordt geadviseerd om zelf extra vocht mee te nemen.

 

Start / Finish locatie

Jachthaven Marnemoende ligt aan de Noord IJsseldijk 107 B

3402 PG IJsselstein, hier zal de start van de lopen zijn, er zal EHBO aanwezig zijn en men kan gebruik maken van de douche. Er is beperkt parkeerplek dus carpoolen of op de fiets komen wordt gewaardeerd. De Horeca gelegenheid is vanaf 10:00 uur geopend.

De start van de 20 km en de 5 km is om 09:00 uur ( tijdslimiet 20k is 3 uur, 5k is dit 55 minuten )

De start van de 10 km is om 10:00 uur ( tijdslimiet is 2 uur )

 

 

Prijsuitreiking

Er is gekozen hier niks mee te doen, dan blijft er meer geld over voor de goede doelen, wel krijgt elke deelnemer een herinnering, bij inlevering van de chip.

 

Inschrijving annuleren / wijzigen

Startbewijzen kunnen niet geannuleerd worden, wel kun je je startbewijs aan een andere loper overdragen. Je startbewijs met chip kun je overdragen aan de andere loper, je dient dan zijn gegevens en je startnummer door te geven aan IJrun. De eerste inschrijver blijft verantwoordelijk voor de chip. Inschrijven gaat via deze link 

 

Chip

De chip dien je na de loop in te leveren, mocht de chip niet ingeleverd zijn dan zijn wij genoodszaakt een bedrag van €10,- aan je door te rekenen. Mocht je onderverwachts de chip mee hebben genomen dan kun je de chip opsturen naar Stichting IJrun, Aleida van Culemborgstraat 68, 3401XM IJsselstein. De chip dient binnen 5 dagen na het event binnen te zijn.

 

 

Milieu

'Leave nothing but foot prints'.

 

Dit trail evenement loopt de een prachtig natuurgebied. We streven ernaar om het gebied te gebruiken zonder het gebied en de dieren die er wonen onnodig te belasten. Bij trailwedstrijden nemen deelnemers hun eigen afval mee. Denk aan afval van energiegels en -repen. Een schoon parcours vergroot te kans dat het evenement ook volgend jaar weer kan rekenen op een vergunning. We rekenen als organisatie op je medewerking. Deelnemers die zich niet aan deze spelregels houden kunnen door de wedstrijdleiding worden gediskwalificeerd.

 

Deelnamevoorwaarden

Door inschrijving en deelname aan dit evenement verklaar je je ook akkoord met de deelnamevoorwaarden van IJrun.

Het organiseren van een sportevenement gaat gepaard met de nodige risico's. Als organisatie spannen wij ons in om die risico's voor deelnemers te beperken. De deelnamevoorwaarden zijn er onder meer op gericht om de aansprakelijkheid van IJrun voor onverhoopte problemen te beperken. Lees deze voorwaarden over deelname en aansprakelijkheid goed door voordat je je inschrijft.

Daarnaast geldt er een reglement met hierin zaken over het parcours, behoud van de natuur, verkeer en verzorging. Zorg ervoor dat je hiermee bekend bent op het moment dat je deelneemt.

 

 

Deelname en aansprakelijkheid

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

IJrun is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

IJrun behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden (hevige regenval of sneeuw, ijzel, dreiging van onweer) of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van IJrun kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (in)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (in)materiële schade bij evt niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.

 

 

Copyright © All Rights Reserved