Trailrun

 

Trail Run

De loop is voor zowel de actieve als de recreatieve loper. Iedereen kan zijn uitdaging vinden op het zeer afwisselende parcours in een sportieve ambiance van vele andere lopers. Er zijn twee afstanden: 10 en 20 km. Er is een verzorgpost onderweg met EHBO en op de 20 km nog een extra waterpost. Met een chip wordt uw looptijd later aangegeven op de site. De startbewijzen met chips worden opgestuurd. Er kunnen per afstand maximaal 125 lopers meedoen. vol = vol

Parcours

Het parcours loopt over openbare wegen en privégronden, de wegen zijn niet afgesloten en de gewone verkeersregels gelden hier dus. De 20 km loopt door het nieuw en oudere bos van IJsselstein, langs diverse Eendenkooien, over weilanden, langs unieke kades en langs de IJssel over het Jaagpad. Het parcours is ca 90% onverhard. Er is een waterpost aanwezig rond de 8,5 km en een verzorgingspost op ca 14 km. De 10 km begint 4 km verhard, daarna gaat het parcours onverhard verder over weilanden, langs unieke kades en langs de IJssel over het Jaagpad. Het parcours is ca 60% onverhard. Er is een verzorgingspost op ca 4 km. De afstanden van de parcours zijn bij benaming 10 en 20 km in werkelijk wijkt dit iets af. De route van de 20 k staat op afstandemeten ( klik hier ). Ook de 10 K staat op afstandmeten ( klik hier )

Bekervrij

Het events is bekervrij. Neem daarom zelf een herbruikbare beker mee om te gebruiken op de waterpost. Bij warm weer wordt geadviseerd om zelf extra vocht mee te nemen.

Start / Finish locatie

Jachthaven Marnemoende ligt aan de Noord IJsseldijk 107 B

3402 PG IJsselstein, hier zal de start van de lopen zijn, er zal EHBO aanwezig zijn en men kan gebruik maken van de douche. Er is beperkt parkeerplek dus carpoolen of op de fiets komen. De Horeca gelegenheid is vanaf 10:00 uur geopend.

De start van de 20 km is om 09:00 uur ( tijdslimiet is 3 uur )

De start van de 10 km is om 10:00 uur ( tijdslimiet is 2 uur )

De inschrijving voor 2018 is nog niet geopend !

Inschrijfgeld voor de trailrun 10 km is €10,- ( vanaf 12 jaar )

Inschrijfgeld voor de trailrun 20 km is € 15,- ( vanaf 16 jaar )

Prijsuitreiking

Er is gekozen hier niks mee te doen, dan blijft er meer geld over voor de goede doelen, wel krijgt elke deelnemer een herinnering, bij inlevering van de chip.

Inschrijving annuleren / wijzigen

Startbewijzen kunnen niet geannuleerd worden, wel kun je je startbewijs aan een andere loper overdragen. Zodra je startbewijs met chip binnen is kun je

deze overdragen aan de andere loper, je dient dan zijn gegevens en je startnummer door te geven aan IJrun. De eerste inschrijver blijft verantwoordelijk voor de chip.

Chip

De chip dien je na de loop in te leveren, mocht de chip niet ingeleverd zijn dan zijn wij genoodszaakt een bedrag van €20,- aan je door te rekenen. Mocht je onderverwachts niet mee doen dan kun je de chip opsturen naar Stichting IJrun, Koperslagerlaan 58, 3401GP IJsselstein. De chip dient binnen 5 dagen na het event binnen te zijn.

 

Milieu

'Leave nothing but foot prints'.

Dit trail evenement loopt de een prachtig natuurgebied. We streven ernaar om het gebied te gebruiken zonder het gebied en de dieren die er wonen onnodig te belasten. Bij trailwedstrijden nemen deelnemers hun eigen afval mee. Denk aan afval van energiegels en -repen. Een schoon parcours vergroot te kans dat het evenement ook volgend jaar weer kan rekenen op een vergunning. We rekenen als organisatie op je medewerking. Deelnemers die zich niet aan deze spelregels houden kunnen door de wedstrijdleiding worden gediskwalificeerd.

Deelnamevoorwaarden

Door inschrijving en deelname aan dit evenement verklaar je je ook akkoord met de deelnamevoorwaarden van IJrun.

Het organiseren van een sportevenement gaat gepaard met de nodige risico's. Als organisatie spannen wij ons in om die risico's voor deelnemers te beperken. De deelnamevoorwaarden zijn er onder meer op gericht om de aansprakelijkheid van IJrun voor onverhoopte problemen te beperken. Lees deze voorwaarden over deelname en aansprakelijkheid goed door voordat je je inschrijft.

Daarnaast geldt er een reglement met hierin zaken over het parcours, behoud van de natuur, verkeer en verzorging. Zorg ervoor dat je hiermee bekend bent op het moment dat je deelneemt.

Deelname en aansprakelijkheid

Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

IJrun is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

IJrun behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden (hevige regenval of sneeuw, ijzel, dreiging van onweer) of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van IJrun kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (in)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (in)materiële schade bij evt niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.

 

Copyright © All Rights Reserved